Egzamin zawodowy

Wszyscy absolwenci kwalifikacyjnego kursu zawodowego – opiekun medyczny (niezależnie od poziomy wykształcenia) przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Copyright © 2010-2019 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego