ZAPROSZENIE NA STAŻE ZAWODOWE

Dyrektor Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie zaprasza słuchaczy do udziału w stażach zawodowych. Staże odbywają się  w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Ponieważ staż jest dodatkową formą praktycznej nauki zawodu daje ogromną szansę na zdobycie doświadczenia. Staż gwarantuje lepsze przygotowanie się do wejścia na rynek pracy. Udział w stażu zawodowym wzmacnia praktyczne umiejętności słuchaczy i pozwala im zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania i bieżącej organizacji konkretnych przedsiębiorstw. Reasumując staż pomaga przy wyborze dalszej kariery zawodowej oraz zwiększa szanse na zatrudnienie w swoim zawodzie.
Staż zawodowy trwa 150 godzin z możliwością uzyskania stypendium stażowego w wysokości 1 500 zł brutto.
Harmonogram realizacji stażu jest ustalany każdorazowo przed podpisaniem umowy ze słuchaczem. Staże realizowane są w ciągu całego roku szkolnego oraz w wakacje.

UWAGA:  praktyka zawodowa w ramach program nauczania jest obowiązkowa, staż natomiast jest dodatkową formą wzmocnienia kompetencji. 
Szczegółowe informacje pod nr tel. 12 644 41 28, e-mail: mkz2@zjewm.krakow.pl  oraz w pokoju 102A

Copyright © 2010-2020 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego