Zebranie Rady Pedagogicznej

W dniu 9.04.2019 r. o godz. 17.00 odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej.

 

PROGRAM RADY:

1.Opinia Rady Pedagogicznej dot. propozycji Dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego w roku szkolnym 2019/2020

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534), art. 70 ust. 2 pkt. 4

 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA.

Copyright © 2010-2019 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego