Opieka nad pacjentem z ranami przewlekłymi

 Kurs jest przeznaczony dla opiekunów medycznych, opiekunów osób starszych oraz wszystkich, chcących zdobyć wiedzę na temat prawidłowej higieny i opieki nad osobą z ranami trudno gojącymi się.

 

Copyright © 2010-2019 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego