Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Zespołu

dotyczące prowadzenia zajęć w formie zdalnej w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493). – Zobowiązuje się nauczycieli do prowadzenia zajęć w poniżej przedstawionych formach – Zobowiązuje się słuchaczy do stosowania się do wyżej wymienionego zarządzenia

Zawieszenie praktyk od 12.03.2020 r.

Komunikat dla Słuchaczy Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego W Krakowie Nr 14 Z Dnia 16.03.2020 R. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, wszystkie praktyki zawodowe przeprowadzane u pracodawcy, zarówno grupowe jak i indywidualne zostają zawieszone od dnia 12.03.2020 r. do odwołania!

Zawieszenie zajęć do 10.04.2020 r.

Informujemy o zawieszeniu wszystkich zajęć edukacyjnych, zarówno teoretycznych, praktycznych w terminie od dnia 12.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r. W związku z zawieszeniem zajęć prosimy o ograniczenie bezpośredniego kontaktu i załatwianie spraw administracyjnych drogą e-mailową lub poprzez kontakt telefoniczny.

Aktualności

Zarządzenie nr 14/2020

26 marca 2020 15:16

Zarządzenie nr 14/2020 Dyrektora Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego dotyczące prowadzenia zajęć w formie zdalnej w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493). – Zobowiązuje się nauczycieli do prowadzenia zajęć w poniżej przedstawionych formach – Zobowiązuje się słuchaczy do stosowania się […]

Nauczanie zdalne

25 marca 2020 09:13

Komunikat dla Słuchaczy Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie nr 16     z dnia 24.03.2020 r.  Dotyczy słuchaczy :  Szkoły Policealnej  Pracowników Służb Medycznych i Społecznych  nr 3  w Krakowie ( pierwsze klasy ),  Szkoły Policealnej  Pracowników Służb   Medycznych i Społecznych dla Dorosłych  im. Hanny Chrzanowskiej  w   Krakowie  (drugie klasy )  Centrum […]

Zajęcia zdalne

19 marca 2020 15:22

Szanowni słuchacze, Przypominam, że w dalszym ciągu zajęcia będą prowadzone drogą elektroniczną. Proszę o zapoznanie się i przyswojenie treści. Materiały do zajęć będą przesyłane przez nauczycieli zgodnie z planem zajęć. Proszę również o wykonywanie poleceń nauczycieli (np. odsyłanie drogą mailową rozwiązanych zadań) Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa jest wstrzymana aż do odwołania. O organizacji praktycznej […]

Szkoła policealna Kraków

Oferujemy bezpłatne kierunki kształcenia o profilu medycznym i społecznym. Nasze szkoły to wyspecjalizowana kadra, w pełni wyposażone pracownie, oferta dostosowana do Twoich potrzeb, szansa na zdobycie atrakcyjnego zawodu i wyróżnienia się na rynku pracy.

Chcesz zdobyć zawód, o którym marzysz i znaleźć satysfakcjonującą pracę? Sprawdź naszą ofertę!

Nauka w ZJEWM Kraków odbywa się w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym (piątek, sobota, niedziela). W naszych doskonale wyposażonych pracowniach praktyka odbywa się w rzeczywistych warunkach pracy! Oferujemy również odbywanie praktyk zawodowych bezpośrednio u pracodawców. Dzięki realizowanych w naszej placówce projektom, uczniowie mogą korzystać atrakcyjnych, płatnych staży.

Aby kształcić się w naszych szkołach nie musisz posiadać matury. Wymagamy jedynie ukończenia szkoły średniej.ZJEWM jest ośrodkiem egzaminacyjnym, dzięki czemu możesz zdawać egzamin bezpośrednio w pracowniach, w których uczeń pobierał naukę

Możemy się pochwalić bardzo dużym wskaźnikiem zdawalności egzaminów zawodowych, która na niektórych kierunkach sięga nawet 100%. Zapraszamy na zajęcia! Szkoły Policealne Kraków - Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego

Copyright © 2010-2020 Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego