Zapytanie cenowe

Kraków, dn. 14.05.2018r.

Zgodnie z zapisem ust 6 pkt 3 Załącznika nr 2 do zapytania cenowego z dnia 9 maja 2018 r dot. „Bieżącej obsługi prawnej, w tym zamówień publicznych dla Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie w roku 2018”, Zamawiający odstępuje od udzielenia zamówienia.


„Bieżąca obsługa prawna, w tym zamówień publicznych dla Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie w roku 2018”

Kraków, dn. 09.05.2018r.

Zapytanie cenowe


Brak dokumentów do pokazania.

Powrót do strony głównej