REKRUTACJA NA KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Rekrutacja na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

Rekrutacja trwa od 15 listopada 2013 r. do 15 stycznia 2014 r.

Nowa forma kształcenia ustawicznego zatwierdzona Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, daje szansę BEZPŁATNIE:

- zdobyć nowy zawód

- uzupełnić swoje wykształcenie

- udoskonalić swoje umiejętności

- wspomóc rozwój swojej kariery zawodowej

            Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy prowadzony jest według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową zatwierdzoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Ukończenie tego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji. Absolwent przystępuje do egzaminu zewnętrznego organizowanego przez OKE w szkole, w której ukończył kurs.

Rekrutacja trwa od 15 listopada 2013 r. do 15 stycznia 2014 r. Liczba miejsc ograniczona – limit 20 osób w grupie. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji:

  • świadectwo ukończenia szkoły (potwierdzające poziom wykształcenia)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowanie wydawane jest w sekretariacie szkoły)
  • kwestionariusz osobowy kliknij tutaj i pobierz
  • 2 zdjęcia      
  • kserokopia dokumentu tożsamości                          

Szczegółowe informacje:

  • osobiście, w sekretariacie Zespołu Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie , os. Teatralne 4a - p.213
  • telefonicznie: (12) 644-28-71, wew.38
  • e-mail: cku@zjewm.krakow.pl
Powrót do listy aktualności