Strona Główna

REKRUTACJA STYCZEŃ 2017 - SZCZEGÓŁY

Opiekun Medyczny - 1 wolne miejsce!

       OPIEKUN MEDYCZNY to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby oraz w różnym wieku. Ukończenie kursu umożliwia zdobycie kwalifikacji Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. Kształcenie odbywa się w systemie popołudniowych zajęć dwa dni w tygodniu (zgodnie z rozporządzeniem MEN) dla dorosłych, roczny cykl nauczania.